1. yazı, zerzan' a göre, iş bölümü denen şeyin denetim/iktidar ve baskı kurmak amacıyla ortaya çıktığını söylüyor. ilk yazılar, vergi kayıtlarını, kanunları ve emeği köleleştiten anlaşma metinlerini içermektedir. giderek artan harf ve yazı kullanımı yeni iktidar ve fetih zirvelerine ulaşmalarını sağladı.

    en açık örneği babilli hamurabinin yönetim biçimi zannedersem. yazı insanın aydınlanmasından öte, sömürüyü desteklediğini söylüyor kendisi. ortaya çıktığı ilk günden beri yalancılıkla kol kola geziyor.
  2. milattan önce 3.000 li yıllarda bulunduğu tahmin edilen en önemli iletişim aracı.

    sümerli abilerin ticareti kayıt altına almak istemesi sonucu ortaya çıkmıştır. sonraları yavaş yavaş dünyaya yayılmış. başlarda taşlara yazılırken gün geçtikçe hayvan derisine yazılmaya başlanmış. günümüzde ise kağıda yazılmakta.

    biraz daha derin düşünürsek hiçliğe yazılmakta da diyebiliriz.

    şuraya bir ekleme: hiçlikten kasıt bilgisayar ortamındaki sanallık. ne diyor bu diye düşünmeyin. *