1. düşüncenin kelama dökülürken kelamların yaptığı gibi bir indirgemenin artçı indirgemesi. bir düşünce kelimeleştirilirken o düşünceden bu kelime'nin neleri yitirttiği meçhulluğu bu silikleşmede de mevcuttur.

    bir imgenin zihindeki zuhuru en fazla a,b,c,d,e,... ve diğer harflerin daha önce yine bir imgenin birilerince birleştirilmiş indirgemelerinden çekilir. zihindeki o haleleri bir 'kırmızılılıkla' bir 'mavilikle' ya da daha beteri bu kadar sığca bile spesifize etmeden sadece dört harfli bir 'hale' kelimesi varlığıyla var etmek kaçınılmazlığı onca saçma iken bir de bunun dökülümünün yaşandığı esnada kendi varlık devinimlerinin, bu dökülümü sekteye uğratışı büsbütün yıpratıcıdır.

    varoluşun, imge'yi tasavvur eden kelimelerin tam da üzerinde iken, bir kalemle bir harfi kıvırırken veya bir klavyede bir harfe basarken bu tasavvur edişin dökülümünün kelamları ötelenir. bütün bu temaşa halihazırda bir kaos'u kaos kavramlılığının dışına itmek istercesine ve bunu yapamayacağı kesinliğiyle didinirken böylesi bir temaşanın, 'kaos'un o hiç istenmeyenliği yüze çarpar.