• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (0.00)
yazının sıfır derecesi - roland barthes
roland barthes, bu ilk önemli kitabında, yazı'nın yazın (edebiyat) haline gelmesine, yazın olarak okunmasına yol açan tarihsel, ideolojik ve biçimsel koşulları araştırır. daha somut olarak da burjuva toplumunda yazın'ın özerkleşmesinin evreleri ve çeşitli görünümleri üzerine keskin eleştirel tezler geliştirir. yazının sıfır derecesi, barthes'ın daha sonraki göstergebilimsel ve yapısalcı çözümlemelerinin tarihsel, ideolojik ve estetik arka planını ortaya koymasıyla da yazarın en temel yapıtları arasındadır.
 1. orijinal adı le degre zero de l'ecriture olan, roland barthes'ın 1953 tarihli ilk kitabı.

  ve bu ilk kitabında bile çeşitli yazı türlerinin ve genel olarak yazı'nın tarihsellikle ilintisiyle yozlaşımını, dogmatikliğini, taklitselliğini, kapatımlılığını gözler önüne serer.
  stephane mallarme'nin söz ötesi, 'söz'ünü de şöyle tavzih eder;

  ' mallarme'nin dili, sevdiğini ancak ondan vazgeçerek kurtarabilecek olan ama buna rağmen yine dönüp ona bakan orpheus'tur. 'adanmış toprak'ın, yani tanıklık edilmesi gene de yazarlara düşen yazın'sız bir dünyanın kapılarına getirilmiş yazın'dır. '