• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
yazının sıfır derecesi - roland barthes
roland barthes, bu ilk önemli kitabında, yazı'nın yazın (edebiyat) haline gelmesine, yazın olarak okunmasına yol açan tarihsel, ideolojik ve biçimsel koşulları araştırır. daha somut olarak da burjuva toplumunda yazın'ın özerkleşmesinin evreleri ve çeşitli görünümleri üzerine keskin eleştirel tezler geliştirir. yazının sıfır derecesi, barthes'ın daha sonraki göstergebilimsel ve yapısalcı çözümlemelerinin tarihsel, ideolojik ve estetik arka planını ortaya koymasıyla da yazarın en temel yapıtları arasındadır.