1. bir işletmede, ileride ortaya çıkabilecek zararları karşılamak, pay sahiplerine düzenli kar dağıtmak, işletmenin gelişmesini sağlamak gibi amaçlarla, işletme kazançlarından ayrılan fonlardır. kanuni yedek akçe, ihtiyari yedek akçe, olağanüstü yedek akçe ve gizli yedek akçe gibi çeşitleri vardır.
    gngrd