1. pornoların içeriği her daim kitlelerin psikolojik ahvallerine göre şekillenir.
  mesela türkiye üzerinden gidelim;
  türkiye'de porno sitelerinde en çok aranan kelimeler şunlardır;
  turkish, anne, genç, ters ilişki

  'turkish' ve 'anne' aramalarının psikodinamik prosesini inceleyelim;

  bu iki arama da birbirini destekler niteliktedir. şöyle ki, primitif insanlıktan modern zamanların başlangıcına değin primatlar kendi kolonisindeki ve hatta aile bireyleri içerisindeki kişilerle ilişkiye girerlerdi. bu evrimsel süreçteki 'tehditlere karşı korunma gereksinimi' yüzünden kaçınılmaz bir şeydi, mantıklı olan idi.
  anne kelimesinin popülerliğinin sebebi temel idiyosenkrazilerden birisi olan ödipal konuşlanıştır. bu arama en derin güdülenimlerden olduğundan mütevellit kendisini gizleyemeyip direkt olarak ayyuka çıkmıştır. pregenital dönemin süperegosal toplum tarafından kuvvetli bastırılmışlığıyla kendisini gizleyen varyasyonlarına ise başvuranlar;
  ' milf, mature, my friend's mom v.s. ' kategorileri altında kendilerini eylemektedirler.
  tıpkı 'turkish' aramasının gizlenmişliği gibi. 'turkish' kelimesinin içeriğini kolonisellik, milliyetçilik doldurur. milliyetçilik ise ensest arzuların modernlik içerisine sızdırılmış halidir. çünkü zihin, bedenin isteğini yerine getiremezse kendisini bir hipokrasiye eklemleyip buna inanmış gibi'likte süregötürür benliği.
  bunlar ilkiltürsel haz dinamikleri olduğundan dolayı pek yara almamışlardır, bir şekilde necat etmişlerdir kendilerini kısıtlanmışlıklardan.

  diğer yandan `genç ` ve `ters ilişki` aranımının esbab-ı mucibeleri bahsimiz olan penis'in metalaştırılması ile analojik bir seyralıştadır. bu aranımlar, hiperrealiteye sirayet etmiş simulakrlık uzamında tastamam yanılsama, algı yönlendirmeleri ile ortaya çıkıyorlar. primitif bir psikodinamik ile veya kolektif bilinçdışından gelen imgelerle ilişkileri yoktur.
  yeni nesil pornolarda ise yaygın olarak yönelinen şey 'oral seks'. lâkin öyle bir hale evriltilmiş ki bu görüntüler, penis, kadının kullanıp attığı bir et parçası haline gelmiş sümme haşa.
  neden `sümme haşa` ? çünki, penis ve onun zihinsel güç kuşatımı ilk başta bahsettiğimiz ilkiltürselliklerden bile kadimdir. bütün bir primat tarihini düşünürsek bütün bu tarih penis ve onun kudreti üzerine kurulmuştur. hem zihinsel hem bedensel hem toplumsal hem arkaik v.s. her türlü mecrada penis birincil etkenliktedir.
  amma ve lâkin modernizm hastalığı bedenlerimizi ve keza zihinlerimizi ele geçirmeye başladığından, bu dinamikleri sarsma çabasına girişilmiştir. penis'i metalaştırarak, kolektif bilinçdışının ezeli yapıtaşını yeksan etmeye mütemayil olunmuştur. pornolar ise önceleyin toplumda husule gelen bu gidişata bakarak ona göre yönelim alıyorlar. ve bu yönelim bu yöntemle daha fazla debi kazanarak toplumu daha hızlı hastalaştırıyor.
  bu metalaştırma süreci, penis'i bütün hegemonya kurduğu uzamlardan değişkenlik gösterebilen imgesel uzama çekerek işliyor.
  yineliyorum, bunun etkileri bütün bir insanlık için yıkıcıdır, çok çok tehlikelidir.
  çözümü ise, toplum içre spesifik bir şey değildir. felsefi'dir.
  zirâ bütün hastalıklar birbirini kollar halde.

  pornolarda aratılan kelimelere dair haber; http://www.radikal.com.tr/fotogaleri/radikalist/dunya-ulkelerinin-sasirtici-porno-tercihleri-1357413-32/