1. günden güne,gittikçe anlamlarına gelen osmanlı türkçesi ile yazılmış metinlerde sıklıkla karşılaşılan kelime.