1. altay türkleri arasında yeryüzündeki ruhların en güçlüsü olduğuna, dünyanın merkezinde bulunan ve ucu ülgen'in evine kadar ulaşan bir çam ağacının yanında oturduğuna inanılır.