• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
yönetim - kurthan fişek
türkçe'de temel olguların felsefi kuramsal irdelemesini yapan yayın sayısı sınırlıdır. yönetim, bu sınırlı sayıdaki etkileyici çalışmalardan biridir.

yönetim, yönetim olgusu ve düşüncesinin toplumsal içeriğe sahip olduğunu, bunun ancak maddi ve teknik temellere bakılarak açıklanabileceğini savunur. böylece, kitap türkçe yönetim alanyazınına, tarihsel maddeci bakış açısının örneği olarak yerleşir.

yönetim, yönetimi özü bakımından tanımlar: yönetim, her biri birbirinden zorunlu olarak doğan "işbölümü - otorite - hiyerarşi" ilişkilerinin bağıntısıdır. farklı tarihsel tipleri, özgün bağıntılar temelinde belirleyebileceğimizi ileri sürer. bunlardan çağımıza ait olan ikisini, "bürokrasi" ile "dev tekeller" tiplerini irdeleyerek savını somutlar.

kitap, 20. yüzyılda yönetim düşüncesine egemen olmuş bulunan "örgüt yaklaşımı" ve "süreç yaklaşımı" açıklamalarını görüş alanına çeker; bunları tanıtmakla yetinmez, maddi ve teknik temelleri ile ilişkilerini kurarak eleştirme işleminden geçirir.

prof. dr. kurthan fişek'in ilk olarak 1975 yılında yayınlanmış olan bu kitabı, yönetim olgusu ile uğraşanlar için klasik değere ve öğrenciler için temel niteliğe sahip bir çalışmadır.(kaynak idefix)
  1. 2012 yılında kaybettiğimiz bir kere dersine girme şansına sahip olduğum aü sbf'nin unutulmaz hocası kurthan fişek'in ilk olarak 1975'de yayımlanan kitabı.

    derya deniz kurthan hoca , yönetim alanını, işletme mantığı açısından yaklaşmadan sol tandanslı kavram ve öğelerle özgün bir biçimde inceler, tahlil eder bu yönüyle alandaki en önemli ve derinlikli çalışmalardan biridir. aktarma ve derlemeden ziyade analiz, tahlil ve yeni bakış açıları sunar.
    ozee