1. 500.000 yıl önce: uzak yontma taş: pitekantropus: tokmak, ateş

    250.000 yıl önce: orta yontma taş: neandertal adamı: bıçak, testere

    150.000 yıl önce: yakın yontma taş: homo sapiens: çeşitli araçlar, kemikten gravürler