1. youreads kullanacıları arasında hiç de azımsanamayacak sayıda yüksek lisans ve doktora yapanlar olduğunu gözlemliyorum.

  bu kullanıcılar gerek makalelerinde gerekse de tezlerinde bilimsel araştırma methodlarından olan anketi uygulama gereksinimi duyuyorlar. özellikle hedef kitlesi spesifik olmayan anketler için yeteri sayıda denek bulmakta zorluk çekiyorlar ve kendi sosyal medya hesaplarından bireysel duyurularla vakit harcıyorlar. öncelikle bu ihtiyaçtan yola çıkarak, youreads içinde bir anket uygulaması olması mutlaka değerlendirilmelidir.

  tüm bunların yanı sıra herhangi bir konuda sözlük ahalisinin genel eğilimini ölçmede, görmek istenen içeriklerin tespitinde, sözlük ahalisinin herhangi bir girişimden önce ön yoklama yapma noktasında, kısaca bir nev'i referandum mekanizmasına başvurulma ihtiyacında anket özelliğinin sözlüğe değer katacağını düşünüyorum.

  son olarak anket uygulamasında belli başlı kısıtlara gidilmesi gerektiği de aşikardır. örnek verecek olursak,

  1. ticari amaç güden anketlere izin verilmemesi
  2. ayrımcılığa hizmet edebilecek anketlere müsade edilmemesi
  3. cevapların sadece anonim olarak kalması, anketi düzenleyenin dahi kimin ne cevap verdiğini bilememesi.
  4. anketlerin arşivlenmesi
  5. sadece çoktan seçme değil, açık uçlu sorulara da müsade edilmesi
  6. bilimsel çalışmalara hizmet eden anketlerin youreads tarafından kullanıcıların bilgilendirilmesi, teşviki.
  7. anket sorularının cevapları arasında mutlaka "fikrim yok" deçeneğinin konulma zorunluluğu
  8. sadece anketi uygulayana verilecek olan detay analizler (hangi saat aralığında hangi sonucun olduğu gibi)