1. abi
  2. küsüratlı yazıyorum bak, inandırıcı olsun.
  3. siteye konması gereken belge.