1. ii. abdülhamid döneminde (27.07.1903 – 31.07.1908) maarif nazırlığı yapmış, mustafa haşim paşa'nın söylediği dillerde dolaşan “şu mektepler olmasaydı, maarifi ne güzel idare ederdim” cümlesini hatırlatan başlık.