1. sözlüğün egemen burjuvazisinin benim şahsımda marksizme yönelen gerici saldırılarına karşı an itibariyle kurduğum narodnik örgüt. titre moderasyon ydö geliyor!