1. haksızlığa uğrayan insanın tanrı'yı lanetleyebildiği mitolojidir.
  2. brezilya dizisinden hallicedir. kimin kimle işi pişirdiği belli değil. tek farkı zeus'un "hayır durun o senin baban!" muhabbetini pek sallamaması.
  3. bir insanın yaratılması için birden fazla tanrının uğraştığı ancak tanrıların kendilerini insanlardan üstün gördüğü mitoloji.
    hiciv
  4. islam'dan biraz daha az mantıksızdır.
    ama tanrıları (*:allah)'tan daha karizmadır.
  5. roma mitolojisini önceleyen, hıristiyanlığın temelini atan mitoloji. roma mitolojisi yunan'daki isimlerin değiştirilmesi ve birkaç farklı dokunuşun yapılmasıyla oluşmuştur. hıristiyanlıksa yunan mitolojisinin ibrani okumasının yapılmasıdır. genellikle tiyatro resmen diye beğenilmez sanki semavi denen dinler farklıymış gibi. ayrıca sayfalarca yazılsa da bitmez. arketipçi eleştirilerin, modern pek çok düşüncenin esin kaynağıdır.
    sezgi