1. tohumu
  anasının rahmine
  bir ilkbahar sabahı düşmüş.
  baharmış.
  dışarda rüzgar.
  dışarda dallarda, bulutlarda
  toprakta delimsirek çırpınışlar.
  bir yanda hışır hışır emeniyor börtü böcek
  irili ufaklı bütün kuşlar
  suskun buldukları korunakta
  öte yanda tabiat
  bir kadınla bir erkeğin yatakta
  terli telaşıyla yarışa yelteniyor.

  ah, bu hep zaten böyle oluyor
  insanlar tabiatı her zaman heyecana boğuyor
  çünkü kuşlar ve böcekler gibi değil
  bulutlar ve ırmaklar gibi sevişiyor insanlar
  sevişerek çiseliyorlar dünyayı
  yalnız ilkbahar gecelerinde değil
  sevişiyorlar
  sonbaharın mağmum karanlığında
  kış gelince hakaretamiz bir soğuk çattığında
  yaz olunca ısınan baygınlığın çözeltisi yüzünden
  sürgün günlerin birinin batımında
  birisi bir başkası yerine seyahat ederken
  yusuf'a doğru giden her eğimde
  her hangi bir vakte denk düşüyor
  sevişme anı.

  erkine göz değen bir beyin oğlu yusuf
  annesi han kızıymış
  doğmuş ve bir zaman
  ev içinde, şehirde
  halayıklar, lalalar
  yaşamış göz altında.
  sonra bir gün
  birden bire
  bir değil yüzlerce feryat
  hani çocuk?
  nerede?
  onu son kez gören kim?
  neden hiç bir izi yok?

  yusuf
  üç cin tarafından yedi yaşında
  kaçırılarak karışmış oldu kırklara.
  haz ciniydi ilk göz koyan: kızguran derlerdi ona
  öyle bir cindi ki canın tam ortasında
  bu dünya, öte dünya
  nerelerden geçiyorduysa ikisi arasındaki çizgi
  yoktu ayrım yerini bu yaratıktan daha iyi bileni
  çocuklukla, gençlikle, yaşlılıkla
  geçen ömrü içinde dağılır ve toparlanırken insan
  hep duyulan
  haz cininin kopardığı gürültüden başka bir şey değildi.


  hazzı ne dışından, ne içinden tavsif edebilirsiniz
  hazdır
  dünyalar sanmayın bizi içine çeken
  hazdır dünyalardan bütün emdiğimiz
  daha başından beri
  henüz cenin iken biz
  kalbin de cesameti belli belirsiz iken
  hangimiz hazzın bize neler ettiğini bilmeyiz?
  o cin hiç uğramamış olsaydı semtimize
  iyi olsun, kötü olsun neye yöneldiysek
  aklımız başımızdayken veya delirdiğimiz zaman
  canımız susmayı ve konuşmayı çektiğinde
  oraya hepimizden önce varmış olurdu kızguran.

  canı hazla tanıştıran işte bu cindi
  bu cindi yusuf'u kaçırma işinde
  şebekenin başını çeken
  peki, neden yusuf? ve kaçırma neden?
  derinlik kelimesi
  bu bapta işimize yarıyor
  şimdi size
  hüsnü yusuf'tu o
  güzellik timsaliydi desem
  bilirim söylediğim tartışma açmaktan öteye geçmez
  kime göre güzellik?
  çağlar içinde konulmuş mu bir kanun?
  hem nerede görülmüş
  tek başına güzellik
  kendi ayakları üzerinde dursun?

  şehvet, hüsran, hatıra, mukavemet
  bunların çarkına kapılanda
  bir güzellik doğuyor
  insanlar hep böyle şeylerin yedeğinde buluyor güzelliği
  o sebepten ola ki
  güzel yine de güzel solarken bile.
  çünkü her soluş merhamet uyandırıyor
  çünkü merhametti ona önceden rengi veren de.

  yasasız ve solup giden
  bir güzellik değildi yusuf'un güzelliği
  yoktu tabiattan ve tarihten tanış olduğumuz
  hüsnü yusuf'u yeden hiçbir duygu.
  hüsnü yusuf o hüsnü yusuf'tu ki yanı başına
  yalnızca en gerekli şey konulmuştu
  ne duygu, ne ihtiras, ne düşünce,
  ne mükemmel bir mantık...
  derinlikti yusuf'u güzel kılan
  gerçekte adem soyuna ait olmayan
  ve sanki bir yeminle onlara hep bağlı kalan
  derinlik.
  derinlikti yusuf'la varoluşun bağını kuran
  bu çocuğun yüzünden başka yüzlere yansıyan şey
  o bir engin ezinti, bir terennüm gibi
  devam
  diyordu devam etsin devam etse gerek
  derinlikten cayılmasın
  kopsun kıyamet.

  bu çocuk ne giyerse giysin
  giysilerin üzerinde duruşu
  neye dokunursa dokunsun ona ellerini
  yerle göğün bağlacına ermiş gibi sunuşu...
  ya rabbi, bu derinlik ne demek oluyor?
  başını çevirirken bu çocuk
  sanki affı muhakkak bir günah
  saklıyor.
  esrar dolu kimine göre belki bu baş
  ama bilgelik güdümüyle yusuf'a bakarsanız
  sırların güzelliğini görürdünüz
  güzelliğin sırlarıyla sarmaş dolaş.

  acunu oyalayıp acunda oyalanan
  kıvılcımlı oklardan biri değildi yusuf
  güzel olmasına güzeldi
  ama bunu söylemek
  dile denk düşmüyor nedense
  çünkü denilmez
  silahlı bir birliğe bakıp:
  ne de güzel bir ordu!
  güzelse de güzel denilmez ordulara
  savaşı hatırlatan hiçbir şeyi gönül
  yatkın bulmaz güzel kelimesiyle anlatmaya.
  yusuf'un güzelliği
  bir çarpışma gibi içrek
  bir savaş gibi yaman
  terk ediş uyandırmıyor gidişi
  bir kalış sunmuyor durduğu zaman.

  ''mutlaka başka'' dedirtiyor oluşu
  sineyi hatırlatıyor sinesi
  insanların
  sineleri olduğunu
  gözleri çok fazla
  çok fazla derin
  her şeyi ezberletecekmiş gibi zora koşuyor
  oysa ezberleyecek hiç vakit
  bırakmıyor insanlara
  çabucak
  derinleşmeniz gerekiyor yusuf'la karşılaştıysanız,
  bitişmeniz isteniyor hakkı verilmiş bir anlamla.

  haz cini kızguran
  yazık olur, yanlış olur diye düşündü
  hüsnü yusuf
  insan dedikleri bu nankör, kan dökücü, cimri, unutkan
  yaratıklar arasında bırakılırsa.
  öyle ya
  dünya ahalisinden hangisi
  kendini hazır saydı şimdiye kadar
  bitişmek için
  hakkı verilmiş bir anlamla?

  haz
  güzellikten ayrılmak istemezdi
  arınmak isterdi haz
  hazzı arıtmaya güzellik yeterdi.
  kaçırılmazsa, insanlar arasında bırakılırsa yusuf
  bir gün, nasıl olsa, er geç
  güzelliğin yanı başına bir şehvet
  bir hüsran, bir hatıra
  en azından insanların o hiç vazgeçmedikleri
  bir mukavemet eklenecekti.
  güzellik bulandıkça
  haz bulandırılacak
  o zaman hüsnü yusuf'a bakan diyecek ki
  güzel; ama bir pürüz var
  güzel; ama başıma kim bilir ne bela açar
  güzel; ama daha temiz olabilirdi.

  kaçmalı yusuf, kaçırılmalı
  güzellik hazzı mutlaka arıtmalı
  yoksa ben
  önce ben, sadece ben, hep ben
  diyerek nev'i beşer
  pıtraklı ve pusarık bir tapınakta raks ederken
  kendinden geçecek
  hamleler, darbeler, sarılışlarla binlerce yıl
  neleri çürüttüyse
  onlarla geçinecek.

  hazzın gücü hüsnü yusuf'u kaçırmak için yetmedi
  yalnız yönelmek gelirdi kızguran'ın elinden
  yönelmek, yöneltmek, yönlendirmek
  sevgilim! sevgilim! sevgilim!
  başka ne söylenebilirdi?

  insan dediğin aceleci
  cinler de acele etmeli
  kızguran çabucak
  yusuf'u kaçırmak için
  iki başka cinden yardım istedi
  iki cin daha
  yönlendirmesi gerekti hazzın
  güzellik hırsızlığına.
  bunların ilki sarlanan
  eylem cini.

  edim
  dünden hazırdı güzelliği
  güzel olan her şeyi
  köhne yığından kaçırmaya.
  çünkü boy atmaya can atarken bir fidan
  umursamaz çokluktaki kösteği.
  eylem gerek tohumu çatlatmak için
  yalnız doğurandır doğruyu bulan
  neyse çok toprakta
  gökte ne çoksa
  bir an gelir
  biriciklik burcuna edimle varır
  eylemdir
  tazeler, harap eder, küstürür, gönül alır
  eylemle uçar bezginlikteki kir
  dirilik erki kalırsa
  yalnız eylemde kalır.

  işte yusuf'un güzelliği
  işte arınmak isteyen haz
  bir kez ''işte'' denildiyse artık durulmaz
  bir şey bir şeye dönüşürken
  eyleme geçilecek
  ve yakadan düşecek bu bungun kalabalık
  bir oluş yönünde sıyrılan her ne ise
  edimle ilenecek çokluğa, katılığa
  eyleyenler görecek yeganelik ne imiş:
  nereden sonrası kübra
  nereden önce sagir
  kaç, kaçır, doldur ya da dök
  ii faut agir.

  haz cini eylem ciniyle bir araya gelince
  belki her şey yapılabilirdi
  evet, her şey
  iyi ve kötü.
  acaba
  iyi veya kötü şey
  aynı zamanda yerli yerince ve uygun mu?
  iyi olsun, kötü olsun diye yapmak istenilen
  rast gelecek mi kendini var eden yöne?
  bunu anlamak için haz cini kızguran
  yönlendirdi gökleren'i
  yusuf'u kaçırmaya.
  güzelliği çalmak için çağrılan
  ikinci cindi bu
  ödev cini.

  hüsnü yusuf kaçırılacak çünkü
  bunun bir çünküsü var
  her nesnenin kendine özgü
  bir yeri var evrende
  hazzın çünküsü yoktur
  eylemin de
  haz ve eylem
  bilinmez nerede eğleşecekler
  oysa yalnız nesneler değil duygular düşünceler
  ararlar ve bilmek isterler benzerleri arasındaki yerlerini
  bu yer bir yer olmaklığı yüzünden
  ödevini gösteriyor her nesneye
  giderek
  her nesne ödeviyle
  kaybediyor nesne niteliğini
  ödevini yerine getiren ''o şey'' oluyor.

  böylelikle ormanların kimliğinden söz açıyorlar
  denizlerin kimliği, çöllerin, buzulların, sıradağların
  ve kapanmak bilmiyor bir kere açıldı mı söz
  gökleren her tarafa bir şey yetiştiriyor
  armağan verir gibi, tetiğe basar gibi
  maden işçilerinin urbalarına kimlik
  kumarhane kapılarındaki kabadayılara nişan
  rujunu sürdükten sonra
  aynada kendini öpermiş gibi yapan
  sütüm yetseydi de doyurabilseydim, ne var?
  sana almazsam neyim önümüzdeki yaz
  ödevin cümleleri birer birer sayılmaz
  yerine getirmeye bile gerek yok
  tabiatla düşüyor
  tarihle
  yükseliyor durmadan
  hem ödev
  hem ödevi üstüne alan.

  hepsi üç cindir bunların.
  hazdır, eylemdir, ödevdir
  yusuf'u kaçıran.
  yusuf'u insanların dünyasında
  el alemin dipsiz düşkünlüklerine tutundurmayan.