1. essesli bir kelime.
    1.surat
    2.sayi
    3.suda yuzmek
    4.hayvan derisi yuzmek