• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (10.00)
Yazar Paul ricoeur
zaman ve anlatı bir - zaman olayörgüsü üçlü mimesis - paul ricoeur
fransız felsefeci ve yorumbilimcisi paul ricoeur’ün anlatı yorumbilimi alanındaki başyapıtı olarak nitelendirebileceğimiz zaman ve anlatı, türkçe’de dört cilt olarak yayımlanacak.

ricoeur, birinci ciltte, zaman ile anlatı arasındaki büyük çatışmanın yorumlanmasında birçok bilmesel etkinlik alanını, özellikle de kendi geliştirdiği yorumbilimsel bakış açısını zaman fenomenolojisini anlatı kuramlarını alılmama estetiğini okuma edimini, göstergebilimi, tarih yazımını devreye sokuyor.
 1. yorumbilimin metinlerle, tarihle verilen örnekleriyle en kaliteli, başyapıt denebilecek örneği. bu ilk kitapta yazınsal türler, kuramlar, metaforlar, göstergeler, söylemin işlevi gibi kavramlara değinerek giriş yapıyor. üzerinde uğraşılması gereken zor bir metin. bir metnin yazarı, doğduğu yeri ve tarihini kullanarak anlamlandırmayı esas olarak görüyor.

  bu kitapta iki metni teorisinde kullanır. ilki augustinus'un itiraflar'ı ikincisi aristoteles'in poetika'sı. augustinus'ta zaman kavramını inceliyor. zaman deneyimlemesi, zamanın var olma ve var olmama muamması ana teması. zaman karşıtlığı ile metnin yazımı arasındaki ilişkileri çözümlemeye çalışıyor.
  ikinci metinde olayörgüleştirme kavramını ortaya atıyor. mimesis ve mithos ikilisinin tarih boyunca metinlerdeki kullanımına bakıyor. poetika'yı seçmesinin nedeni augustinus'un metni ile çatışmasıdır. ilk metinde uyumsuzluk varoluşsal zorunluluğunu işlerken ikincisinde uyumsuzluğun uyumu konu edilir. bu iki metin mimetik etkinlik kavramının farklı sorunsalına ulaştırır picoeur'u.

  iki metni tahlil ettikten sonra mimesis döngüsüne geçiyor. bu kavram yorumbilimde farklı bakış açıları kazanmamızı sağlar. bilinçlendirme, yeniden bilinçlendirme ve okuma sarmalını gösterir. bu sarmalla filolojik ve de felsefi bir çözümleme öğreniriz. anlatısallık ile zamansallık diyalektiği çarpıcıdır bu yüzden. ricoeur'ü okuduktan sonra bir metin nasıl sindirilir gördüm ve benim okumalarımda bir şey mi diye kendimi eleştirmeye başladım. tarihyazımında büyük yenilik denecek okuma ve yazım teorisi oluşturur ricoeur. büyük bir yorumbilimcidir. bu seri de başyapıttır türünde.
  sezgi