1. fiilin cümlede zarf halinde kullanılması sağlayan eklerdir.

    -ken, -alı, -e, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -cesine, -meksizin bu eklerin bir kısmıdır.
  2. yeni bir sözcük türeten eklerdir.

    bunların içerisindeki "-ken" eki isimlere de gelebilir. bu durumda eklendiği isim zarf fiil (ulaç/bağ fiil) olmaz.

    örnek: meta sözlük yokken n'apıyormuşum acaba...