• youreads puanı (8.00)
 1. nâm-ı diğer "kara bülbül"ün en müthiş parçalarından biridir. sözlerini de yazalım tam olsun.

  zay el hawa, ya habibi, ah mel hawa.
  we khateni men eidee, ya habibi, we mesheena.
  taht el amar, ghanaina, we seherna wa hakaina.

  we fe iz el kalaam, siket el kalaam.
  watarenee, masek el hawa be edaya.

  we ah mel hawa ya habibi, ah mel hawa ya habibi.
  we khateni we meshena, wel farh ye domina.
  we neseena ya habibi, meen enta we meen ana,

  haset enni hawana, hayeesh milion sanna.
  we ba-et wenta ma-aya, el donia milk edaya.
  aqmor alla hawaya, te oul amraki ya einaya.

  we fe iz el kalaam, siket el kalaam.
  watarenee, masek el hawa be edaya.

  we ah mel hawa ya habibi.
  ah mel hawa ya habibi.

  khaief, we mesheet wanaa khaief,
  edee, fe edaak wana khaief.
  khaief alla farhet albi,
  khaief ala shoki we hobee.

  we yama oltelak ana?
  wehnaa fee eiz el hana.
  oultilak, ya habibi.

  lana ad el farha deya,
  we halawt el farha deya.
  khaief law fe yom we leyla,
  ma la-eksh bein edaya.

  terooh we tegheeb, tegheeb alaya.
  we oltelee, ya habibi, sa-et-ha,
  de donietee, entalli malet-ha.

  we fe iz el kalaam, siket el kalaam.
  watarenee, masek el hawa be edaya.

  we ah mel hawa ya habibi, ah mel hawa ya habibi.
  we khatenee ya habibi, we roht tayer, tayer.
  we foteni ya habibi, we albi hayer, hayer.

  we oltelee ragei, bokra ana ragei,
  we fedelt mestani be amani.

  we malee el beit bel ward, bel shoq, bel hob, bel aghani.
  we shamei ayed, shamei ayed, we ahla kelma fok lesanee.

  kan da hali ya habibi, lama geet.
  radetna el ghenwa el helwa sawa.

  we eloubna ma nour el shamaa sawa.
  we douqna halawt el hob. douknaha sawa.
  we fe lahza laqetak ya habibi, ya habibi, zay dawamit hawa.

  ramet el ward, tafeit el shamei ya habibi.
  wel ghenwa el helwa, malaha el damei ya habibi.

  we fe eiz el aman, daa meneel aman.
  watarenee, masek el hawa be edaya.

  we ah mel hawa ya habibi,
  ah mel hawa ya habibi.