1. lenin'in nisan tezlerinde aktarmış olduğu teori. ekonomik olarak çok geride olmayan, yaşam standartları görece orta seviyelerde seyreden ülkelerde devrimci bir durumun daha olası olduğunu öngörmüştür.

    sınıflar arası farklılıkların daha belirgin olduğu ve devrimci durumdaki nesnel şartların daha kolay sağlanabileceği için.