1. gün itibariyle alınan hsyk kararlarınca meslekten ihraç edilmiş cumhuriyet savcısıdır.
    god