1. nereden , hangi bakış açısından değerlendirildiğine göre değişkendir. kaotik ortam ve git gide artan karmaşa , zenginden her zaman bir şeyler götürür. yoksulun ise vereceği sadece bir canıdır. bu anlamda depresyon, intihar düşüncesi gibi ruhu bozan durumlar nedense zenginlerde vücut bulur. garip.
    du
  2. zenginin stresini de fakir çekeceği için olmayan dezavantajdır.
  3. türk filmlerinden, dizilerinden böyle gördük.