1. ünlü tarih ustası sürurî'nin bir beyti vardır. der ki:

  fodulsun ey kemerbaşı fodalayı beğenmezsin
  imarette pişen zerdeyle zırvayı beğenmezsin

  şair, fodul kelimesini "faziletli" veya tam zıddı olan "hiçbir şeye yaramaz" anlamlarıyla;
  fodalayı ise "fazilet sahipleri" ve "fodla" manalarıyla tevriyeli (her iki anlamı da beyte
  uygun) kullanıyor.
  ikinci dizedeki zerde, malûm tatlının adıdır. zırva ise yine zerdeye benzeyen bir tür
  tatlıdır. imaretlerde pişirilen zırvalar önceleri incir, üzüm, hurma, şeker ve pirinçten yapıl­
  ırmış. sonra sonra sadece pirinç kullanılarak lapamsı bir tür pilâva dönüşmüş ve üzerine
  şeker ekilerek yenilir olmuş.
  zırva kelimesinin mecazen "abes ve manasız söz" demek olduğuna bakılırsa zırvanın da
  uydurma bir tatlı olduğu tahmin edilebilir .

  kaynak: iki dirhem bir çekirdek