1. chytrid funguslarda ve bazı protistlerde bulunan kamçılı spor.
    mim
  2. titrek tüylere sahip üreme hücresi.