• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (7.00)
Yazar Hal foster
zoraki güzellik - hal foster
princeton üniversitesi sanat ve arkeoloji bölümü öğretim üyesi olan hal foster, 90’lı yılların ikinci yarısı boyunca, özellikle october, artforum gibi dergilerde yayımladığı makalelerle, çağdaş sanat kuramı için önemli bir isim haline gelmiştir. zaman içinde kitaplarda bir araya gelen ve genişleyen bu çalışmalar, sanat tarihinin modern döneminden bugüne uzanan çizgiye getirdiği farklı yorumlarla olduğu kadar, sanat tarihi yöntemi açısından sunduğu öneriler ve çeşitlilikle de dikkatleri üzerine çekmektedir.zoraki güzellik, yayımladığı ilk bütünlüklü çalışması olması bakımından foster’ın kariyerinde özel bir önem taşıyor. bir yandan sanat tarihi ve kuramı için günümüzün bu kritik figürünün arkaplanını görmemizi ve kavramsal temelinin gelişmeye başladığı ilk adımları sezmemizi sağlarken, bir yandan da, türkiye’de şimdiye dek yanına hiç yanaşılmamış, bu yüzden de gerçek anlamıyla anlaşılması sürekli ertelenmiş gerçeküstücülük akımının bütün arka sokaklarını gözlerimizin önüne seriyor. zoraki güzellik’in sunduğu kavramsal şema, gerçeküstücülerin perspektifinden, 20. yüzyıl başında psikoloji biliminin sanatları ne kadar meşgul ettiğine ışık tutuyor. freud’un önerdiği psikanalitik inceleme yöntemi, bilinçaltının serbest bırakılması, rüyalar ve sembollerin anlamı gibi unsurlar iki dünya savaşı arası döneme damgasını vuran gelişmeler olarak sanatçılar üzerinde eşine az rastlanır bir duyarlılık yaratıyor.foster, yüzyıl başının yıkıcı dada girişiminin hemen arkasından ortaya çıkan ve bir kısmı marksist harekete de destek vermiş olan andre breton, max ernst, man ray, salvador dali, giorgio de chirico, alberto giacometti, antonin artaud gibi farklı alanlarda ve çok farklı temalarda ürün vermiş sanatçıları, bu sanatçıların bizzat psikanalizden devralıp, şiddetli tartışmalara konu ettikleri ortak kavramlar aracılığıyla değerlendiriyor.hal foster, güçlü bir sanat tarihi yazma girişimi örnekliyor; yeniliklere açık, kavramsal olarak can alıcı öneriler taşıyan ancak ayakları bastığı topraktan, yani sanatçıların yanı başından hiç ayrılmayan bir girişim. büyük bir inançla aklın dışını aramış bu sıra dışı sanatçıları, dada’yı ve “gerçeküstücülük”ü akıl aracılığıyla son defa kavramak için ilk kez bir şansımız olabilir.
  1. hal foster'ın çağdaş sanatla imlenen güzelliği ve güzelliğin evrimini anlattığı kitabı. sanat eserinde güzel olarak yorumlanan estetiğin politik ve sosyolojik anlamına eğiliyor. avangart hareketle güzelliğin propaganda için değişimi çok ilginç. rahatsız edicilik daha arzulanır oluyor sanatta. bu kitap da hiç sıkıcı bir sanat tarihi çalışması değil. farklı bakış açısı sunuyor.
    sezgi