1. günden güne içimde kederini daha da derinden hissettiğim gerçek.

    evet, 21. yüzyıldayız ama insanların dine, mezhepe, cinsiyete göre ayrıştırıldığı, düşünmenin, sorgulamanın, bilimin, sanatın düşman olarak görüldüğü, insan haklarının alenen yok sayıldığı, akıldışı her türlü düşüncenin kitlelerce kabul edildiği, iç savaşların yaşandığı bir coğrafyadayız, biz de artık ortadoğu bataklığındayız, inanılır gibi değil ama gerçek.

    en acısı bunu 21. yüzyılda yaşıyor olmak.