1. 24 ocak 1980 yılında süleyman demirel azınlık hükümeti tarafından turgut özal yönetiminde bir ekibe hazırlatılarak yürürlüğe sokulan ekonomik kararlar.

    24 ocak "istikrar kararları", türkiye ekonomik tarihi açısından bir milattır. cumhuriyet tarihi boyunca sürdürülen genel ekonomik bakış açısının terk edildiği, türkiye'nin "piyasa ekonomisi" ile tanıştığı bir dönemin başlangıcıdır.

    24 ocak "istikrar kararları" , tam olarak imf'nin katı ekonomik politikalarından oluşan bir kararlar bütünüdür. program ilke olarak, faizlerin yükseltilmesi, sıkı para ve maliye politikaları, emek ücretlerinin baskı altında tutulması, kamu mallarına zam yapılması, kamunun piyasadan çekilerek özel sektörün önünün açılması gibi ana ekonomik hatlar üzerine kuruludur.

    ekonomik anlamdaki bu bakış açısı değişikliğinin olumlu ve olumsuz getirileri tartışılabilir ancak bence en dikkat çekici nokta 12 eylül 1980 askeri darbesiyle yönetime el koyan cuntanın, o kararların başlatıcısı olan siyasilerin tamamını etkisiz hale getirmelerine rağmen, 24 ocak kararlarının sadece takipçisi değil, aynı zamanda en sadık uygulayıcısı olmalarıdır.