abdullah cevdet - youreads

abdullah cevdet

Kimdir?

9 eylül 1869, arapgir -29 kasım 1932, istanbul

şair, yazar. arapkir'de doğdu. askeri tıbbiye'yi bitirdi. 1897'de avrupa'ya kaçtı. ictihat dergisini çıkarmaya başladı. cenevre'de ve kahire'de bulundu. 1911'de istanbul'a döndü.

abdullah cevdet ictihat dergisini 30 yıl süre ile toplam 358 sayı çıkardı. görüşlerinden dolayı dinsizlikle suçlandı. fikri ve siyasi eserlerinin yanında şiirler de yayınlamıştır.

şiirleri: hiç (1890), türbe-i masumiyet (1890), tülü'at (1891), gizli figanlar (1906), karlı dağdan ses (1931)


  1. genç cumhuriyetin ideologlarındandır. pozitivizmi devletin son dönemecinde tartışmaya almıştır. vatandaşlık hakkında söyledikleri türkçülükten uzak osmanlıcık fikrine bağlı olmasındandır. (bkz: ittihad-ı anasır)