açelya - youreads

  1. bahar ya da yaz aylarında, üzeri genellikle pembenin ve ateş kırmızısının, zaman zaman altın sarısının ve portakal renginin hemen hemen tüm tonlarında, bazen de beyaz renkte çiçeklerle bezenen ormangülü cinsi bitki türüne verilen isimdir.

    açelya, popüler bir süs bitkisidir. çoğunlukla ormanlarda, akarsu kayalıklarında, bataklıklarda ve fazla güneş görmeyen gölgelik yerlerde yetişir. anavatanı kuzey amerika ve asyanın tepelik bölgeleridir. açelya (açalya) isminin kökeni ise yunancadır.