açlık grevi - youreads 1. katılımcılarının, kendilerine baskıyla, zorla dayatılan durumlara karşı koymak için yahut bir meselede haklarını savunmak, isteklerini belirli makamlara kabul ettirmek için uyguladıkları politik protesto çeşidi.

  ilk açlık grevi rivayetlere göre çar 3. aleksandr döneminde (1881-1894) rusya'daki cezaevlerinde bulunan mahkumlar tarafından yapıldı.
  ingiltere'de ilk açlık grevi ise 1909 yılı temmuz ayında marion wallace dunlop adlı bir genç kız tarafından yapıldı.

  türkiye'de açlık grevleri ise 1950 yılında nazım hikmet ile başlayıp ardından ilerleyen yıllarda yassıada'ya gönderilen celal bayar tarafından uygulanmış ve deniz gezmiş ve arkadaşları idam taleplerini protesto için bu grevi gerçekleştirmiştir.
  siyasi bir direniş simgesi haline gelen açlık grevleri cezaevlerinde ki eşitsizlik ve haksızlıklara karşı 80 darbesi ile en üst seviyeye gelmiştir. genel talepler şu şekilde olmuştur:
  -tek tip elbise uygulamasının kaldırılması
  -işkencelerin sona ermesi
  -insani ve sosyal yaşam koşullarının düzenlenmesi
  -siyasi tutukluluk hakkının tanınması

  2010 yılında ankara'da tekel işçileri tarafından gerçekleştirilen kitlesel açlık grevi eylemi, ulusal ve uluslararası basında yer almış, siyasi platformda tartışma yaratmıştır.
  günümüzde de halen siyasi baskılar ve haksızlıklara karşı koymak için bu grevi devam ettirenler vardır.