1. ortaçağ'da kilisenin egemenliğini sarsmaya katkı sağlayan bir düşünüş biçimi. artistotales dersini bahçede gezinerek anlattığından gezimcilik eklenmiştir. adcılık kısmı ise şöyle; kavramlar birer addan başka bir şey değildir, gerçeklikleri yoktur, insanlar ancak bireysel gerçeklikleri bilebilirler. dolayısıyla genel kavram olan tanrı bilinemez din bilimsel açıdan irdelenmemelidir. gibi bir sonuca varılıyor.

    burada dikkat edilmesi gereken husus insanların bilebildikleri şeyleri de adlarıyla anlamlandırıyor olması. kelimelerle düşünmek konusu, düşünmenin sınırının dil ile örtüldüğünü gösterir ve dil adlandırmayı yaparken fonksiyonu önplanda tutuyor. varlıklar adlarının belirttiği formun dışına çıktığında adlarını yitiriyorlar, varlıkları ise devam ediyor. o zaman adlandırma kategorizie etmek amacıyla zihnin ürettiği bir şey midir? peki adlandırma ya da dil zihnin bir ürünü ise ve zihin kelimelerle düşünüyorsa ilk olarak düşünemeyen bir zihin nasıl oldu da dil ortaya çıkarabildi?

    kırılmış bir bardak nasıl adlandırılır?
    ahmet öldüğünde hala ahmet midir? önümüzde duran ceset ahmet midir yoksa ahmet'in cesedi, ölüsü, naaşı, cenazesi midir?
    abi