adomania - youreads

  1. ömrüm elverdiğince ilerde şunu şunu yaparım gibisinden üzerine beklentiler oluşturduğumuz geleceğin tükenmekte olduğu endişesine düşme.

    italyancada "yine görüşürüz, görüşmek üzere" anlamını veren vedalaşma sözü "a domani" baz alınarak ortaya atılmış bir kavramdır. ayrıca (bkz: zenosyne)

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)