adronitis - youreads

  1. birini yeteri kadar tanımanın zaman alacağını düşünmenin ortaya çıkardığı hüsrandır. herhangi bir nedenle bir süre yakınlık kuracağımız, birlikte bir şeyler yapacağımız, aynı ortamı paylaşacağımız yeni biriyle tanıştığımızda ortaya çıkar.

    bir başka ifadeyle, kısa vadede birini tanımanın mümkün olmayacağını bilmenin verdiği hayâl kırıklığıdır.

    adronitis kavramı, antik roma mimarisinde evin giriş kısmıyla diğer odaları birbirine bağlayan uzunca koridora verilen isim. bu bağlamda, evi gezmek için kat edilecek koridor ile birini tanımak için geçecek süre bir metafor olarak sunuluyor.

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)