aferez - youreads  1. aferez kanın belirli bir kısmını toplamakiçin kullanılan bir yöntemdir. en sık trombosit elde etmek amacı ile kullanılmaktadır. bir koldan alınan kan, hücre ayrıştırma cihazında işlenir ve trombositler toplanır. kanın geriye kalan bileşenleri hastanın diğer kolundan (veya aynı koldan) geriye yollanır. işlemde kan alınıp verilip tekrar alındığı için kan almaya göre daha uzun süren bir işlemdir. bu işlemi normal kan verme işlemine göre daha sık gerçekleştirebilirsiniz.
  2. damar yapısı uygun olan ve son 5 gün içinde aspirin veya türevi bir ilaç kullanmayan, kan verebilecek herkesin gerçekleştirebileceği bir işlemdir. kan vermeye uygun olmayan kişiler aferez bağışçısı da olamazlar.

    türk kızılayı'nın kan bağışı merkezlerinde sadece trombosit aferezi bağışı yapılır.
    en az 48 saat arayla, haftada 2 defadan fazla olmamak koşulu ile yılda 24 kez trombosit aferezi bağışı yapılabilir.
    rosa