afitap - youreads

  1. gün yüzü, güneş anlamına gelen farsça kökenli türkçeleşmiş kavram. mecazen "gün güzlü, güzel yüzlü" anlamında kullanılır. iran'da hem erkek hem kadın ismi olarak verilir.