1. modern insanın afrika'da evrimleşerek yeryüzüne yayıldığını tanımlayan hipotez. afrika'dan çıkış olarak da adlandırılır.
    beid