1. değişik bir kuş türü olduğu kesin. biz onu, gagasını seri şekilde ağaçlara vurmasıyla ve sonrasında oluşturduğu deliklerle biliyoruz. bu kısım yuva için harcanan emek oluyor kuşumuz adına. bir farklı amacı da bu vuruşun, yemek bulmak. ağaç kabuklarından çıkan sese göre altta gezinen lezzetli yemeğin nerede olduğunu keşfediyor. peki ağaçkakanın saniyede 15-20 kere vuruş yaptığını söylesem? açıkçası bu kadar seri olduğunu ben de bilmiyordum. matkapla yarış halinde olan bir oynar başlık mübarek.. saniyede bu kadar darbe ise ömrünce kaç kere acaba bu şekilde darbeler indiriyor ağaçlara? ya hadi onu da geçtim de tüm bunların dışında çok enteresan bir şey öğrendim ki; ağaçkakan o darbelerden minicik beynini upuzun olan dili sayesinde koruyormuş meğer. 10 cm' e yakın dili var ve beynini çepeçevre sarıyor. bir nevi dili, amortisör işlevi görüyor.
  2. Şimdiye kadar yapılmış çoğu şey doğadan ilham alınarak yapılmıştır. Bunlardan biri de ağaçkakandır. Ağaçkakanın kafatası mükemmel denecek kadar iyidir.

    Ağaçkakanın ağaca vuruş hızı 40 km nin üzerindedir. Bunu bir insan yapsa büyük ihtimal beyninde kalıcı hasar oluşurdu. kafatasının içinde süngersi doku ve hasarın büyük bir kısmını absorbe eden bir sıvı vardır.

    Ağaçkakanın günümüze katkısı çok daha dayanıklı kasklardır. Ağaçkakanın kafatası örnek alınarak neredeyse kusursuza yakın kasklar üretilmektedir. Tabi ki bu kasklar sen ben için değil pilotlar için üretiliyor.
  3. ağaçları gagalayarak böcek arayan ve 180 kadar farklı türüyle ağaçkakangiller familyasını meydana getiren kuşlara verilen isimdir. türler, yaşadıkları kıtalara göre eskidünya ağaçkakanları ve yenidünya ağaçkakanları şeklinde iki gruba ayrılır. ağaçkakangiller familyası içerisinde yer alan, ama ağaçları gagalayamadıkları için aynı ismi taşımayan iki kuş türü vardır. başlarını 180 derecelik açıyla döndürebildikleri için "boyunburan" adı verilen bu kuşlar, ne öbür ağaçkakanlar gibi ağaçlara tırmanabilir, ne de gagalarıyla vurarak ağaçları delebilir. bu yüzden, gagası kuvvetli ağaçkakanların oydukları kovuklarda barınmak ve karınca gibi yerdeki böceklerle beslenmek durumunda kalırlar.

    ağaçkakanlar, güçlü, uzun ve sivri gagalarıyla seri darbedeler vurarak ağaç gövdeleri üzerinde derin oyuklar açarlar. uzun dillerini ağaçlarda açtıkları oyukların içine daldırarak tırtıl ve böcekleri kolayca yakalayabilirler. ağaçkakanların dağcıların kullandıkları kancaya benzeyen ayak yapıları tırmanmaya ve ağaç gövdelerini sıkıca kavramaya elverişlidir. ikisi öne, ikisi arkaya dönük olan dörder parmaklı pençeleri, ağaca sımsıkı tutunabilmelerini sağlar. uzun ve kuvvetli kuyruk tüyleri de, üçüncü bir ayak gibi gövdelerine destek olarak ağaç üzerinde tırmanmayı kolaylaştırır.

    ağaçkakanlar estetik görünümlü kuşlardır. çoğu türünde erkek ağaçkakanların başını kıpkırmızı bir tutam tüy süsler. havada bir alçalıp bir yükseldikleri için, ağaçkakan uçuşu bir dalgalanma hareketini andırır. aylarca hiç ötmeyen bu sessiz kuşların zaman zaman yükselen feryatları çok uzaklardan duyulabilir.