1. "ahirette sınav yokmuş finlandiya cezalandırma sistemi varmış" şeklinde cevapladığım soru