akifer - youreads

  1. suyun uzak mesafelere taşınmasını sağlayan, yeraltı sularını pınarlara veya kuyulara ileten gözenekli toprak ya da jeolojik oluşumdur. (bkz: sutaşır)