akropol - youreads  1. eski yunan şehirlerinde tümüyle tapınaklara ayrılmış kutsal mekan. kentin en yüksek yerinde bulunurlar.
  2. eski çağlarda şehirler, savunmayı kolaylaştırmak amacıyla genellikle bir tepenin üzerinde ve ortasına yapılmış bir kalenin çevresinde kurulurdu. şehir zamanla genişleyip tepenin eteklerine doğru yayıldığında, tepenin üstünde kalan ilk yerleşgeye yukarı şehir veya şehrin yukarı kısmı anlamlarına gelen "akropolis" denirdi. eski çağlarda kurulmuş pek çok şehrin akropolü vardı. bunların arasında en ünlüsü atina akropolü'dür.