akustik - youreads

 1. (bkz: ses ve yankı bilimi) (bkz: yankı bilimi)

  ses üretimini, ses dağılımını, sesin titreşim özelliklerini, ses dalgaları yayılımının katı, sıvı veya gaz hâlindeki maddeler üzerindeki fiziksel özelliklerini inceleyen fen bilimi (fizik) dalıdır.

  ***

  akustik, türkçeye fransız lisanındaki "acoustique" kelimesinden geçmiş bir kavramdır. türkçede; kapalı bir yerde ses dağılımı, yankılanım, yankılanımlı, yankılanımsal, yankı bilimi, yankı bilimsel anlamlarına gelir ve kullanıldığı yere göre hem bir isim, hem de bir sıfat veya bir zarftır.

  ***

  elektronik ve/veya dijital ortamlardan beslenen enstrümanların asgarî seviyede kullanıldığı, yüksek sesli olmayan, sade enstrümanlar kullanılarak yapılan müzik tarzı veya canlı müzik performansı. (ayrıca bkz: unplugged)