1. "gardaş senin ali soyundan gelen nurlu bir yüzün var"

    seramik ustası niyazi abi