alkanların tepkimeleri - youreads 1. 1)yanma tepkimeleri:
  yakıldıkları zaman co2 ve h2o oluşur.
  2)yer değiştirme (sübstitüsyon) tepkimeleri:
  alkanlar, halojenlerle ışık ya da ısı etkisiyle bu tepkimeleri verir. radikalik yer değiştirme tepkimesidir.tepkimeler bütün hidrojenler halojenlerle yer değiştirinceye kadar devam eder.
  3)kraking:
  çok karbonlu alkanların yüksek sıcaklıkta ve katalizörlü ortamda ısıtılma işlemine kraking denir. bu tepkime ise alkanların yüksek sıcaklıkta parçalanma ve çevrilme tepkimesidir.