1. dünyada 4 binden fazla din ve mezhep var. bu din ve mezheplerin herbirisinin de tanrısı var.

  bu 4 bin dinin içindeki islam dininin tanrısına verilen isimdir.

  islamın tanrısıdır.

  isim kökenini ise kabede bulunan en büyük puttan alır. (putların olduğu zamanda)

  en büyük putun ismi ise el-ilah'tır.

  ***

  asıl söylemek istediğim ve bana göre olan durum ise; yeryüzündeki tanrıları insanlar yaratmıştır. tabii bu bir teori.

  benim dayanak noktam, nerdeyse tüm tanrıların bir geçmişinin olduğu ve ismini doğanın insanlarca açıklanmayan (o zamanlar için tabii) kısmından alıyor olmasıdır. yani pat diye ortaya çıkmıyor. illaki bir geçmişi oluyor.

  mesela, skoll güneşi yutan tanrı demekti. (güneş tutulması olayı)

  stephen hawking bu durumu şöyle açıklıyor,
  ...
  thor şimşek tanrısıydı bir başka tanrı aegir deniz fırtınalarını yarattı fakat en korktukları tanrı, skoll'du. bugün güneş tutulması adını verdiğimiz tüyler ürpertici doğa olayından sorumluydu. skoll gökte yaşayan kurt biçimli bir tanrıydı. bazen güneşi yiyerek günün geceye dönüştüğü ürkütücü anın yaşanmasına neden olurdu. bilimsel açıklamalardan yoksun bir durumdayken güneşin ortadan kayboluşunu izlemenin ne kadar rahatsızlık verebileceğini hayal edin. vikingler, onlara anlamlı gelen tek yolla yanıt verdiler. kurdu ürkütüp kaçırmaya çalışarak.
  ...

  ***

  sümer uygarlığının yarattığı dinler ve tanrılar, günümüz dinlerin ve tanrıların temelini oluşturuyor diyebiliriz. bakınız, nuh tufanı.

  bu konuda arif tekin'in "sümerlerden islama kutsal kitaplar ve dinler" adlı kitabı okunabilir.

  ***

  özeti, tanrı konusunda herkes yanılabilir. ben de, sen de.
 2. allah ve din düşüncesi sosyal hukuk kuralların insanlara işlemediği dönemlerde (ki hala çıkamadık görüldüğü üzere) ortaya çıkmış bir psikolojik baskıdır. allah kapitalist bir diktatör gibi cehennem korkusu ve cennet vaadiyle insan dimağını kısıtlamıştır. bunun evcil hayvan eğitiminden farkı yoktur.

  velhasıl kelam, insan yapımıdır. insan yapımı bir allah mevcuttur.
 3. etimolojisinin ne olduğu üzerine tartışmalar olsa da şimdi size bana en ilginç gelen görüşü açıklayacağım. islam öncesi araplarda 360'a yakın put vardı; bunların en büyüğü olan, en yükseğe konulan tanri el-ilahtı. arap toplumuna göre el-ilah dünyanın yaratıcısı ve kabenin efendisidir. bu tanrının değişik kabilelerde farklı farklı isimleri bulunsa da kureyş kabilesindeki ( hz. muhammed'in kabilesi) ismi al-ilah'tı. islamdaki allah isminin kökeninin buradan geldiği düşünülüyor ( hz. muhammed'in babasının ismi abdullah yani allahin kulu, burdan allah ya da ona  benzer bir kullanimin islam öncesinde de bulunduğunu çıkarabiliriz.). işin daha ilginç kısmı benzerliğin sadece isimde kalmaması. al-ilah arap mitolojisinde ay tanrısı, yaratıcı tanrı ve kabenin efendisidir. islamın en önemli sembollerinden birinin ay olması, dinde ay takviminin esas olması, kabenin müslümanlığın merkezi konumunda olması allah kavramının arap mitolojisinden doğduğu görüşünu destekler niteliktedir.
 4. sığındığım, sığınacağım ilk, son ve tek limanım, kanatlarının altında olduğumu hissettirenim. o'na teşekkür etmek, o'ndan özür dilemek ve o'nunla konuşup ondan dilemek kadar hiçbir şey iyi gelmiyor
 5. işi gücü yok satrancı yasaklar, zinayı yasaklar, içkiyi yasaklar, kumarı yasaklar..
  dünyadaki açlar umurunda değil.

  böyle bir mercii'yi kabul etmiyorum.
  lsd
 6. psikiyatri der ki: 7 yaşından küçük çocuğunuz size allah'ı sorarsa bildiğiniz şekilde kısaca cevap verin, eğer sormazsa hiçbir şey anlatmayın, anlamaya zorlamayın ve korkutmayın. yoksa patoloji üretirsiniz.

  çağımızda din ve allah ile kurulan ilişkinin bu kadar çeşitli olmasının, çelişkiler yumağına dönmesinin, en kötü ve en iyiyi de aynı dinin temsil etmesinin altında yatan sebep bu dönemdeki ebeveyn davranışıdır. bu bazen korkunun reddiyle içindeki ateiste kızan insanlık düşmanı radikal bir dinci yaratır, bazen de sevgi ve doğru bağlanma şekilleriyle yetişmiş, içindeki her güzel duyguyu ona bağlayan kendisini ve çevresini güzelleştiren hümanistler yaratır.

  aslında sorun şu ki bu iki insan da bu din olmasa benzer davranışlar gösterebilirler. dinin yarattığı sorun 1.tip kişinin yani radikalin patolojisini düzeltmenize dinin engel olmasıdır. 2.tip kişinin kimseye bir zararı yoktur, hatta inanışıyla çoğu sıkıntı yaratacak psikolojik durumdan da kurtulabildiği söylenebilir.

  edit: fazla kısım atıldı