amortisman - youreads

  1. sermaye mallarında meydana gelen yıpranma payı; bir işletmede kullanılan bina ile binanın içerisindeki taşınmazların, demirbaşların ve bir yıldan fazla kullanılacağı düşünelen belli-başlı gereçlerin yıllık eskime ve yıpranma payının, yani bir yıllık süre içerisinde uğradıkları parasal değer kayıplarının malî girdilere eklenmesi ve gösterilmesidir.