1. truva dağlarında(ida) hayvanları otlatmaya çıkardığı bir gün nasıl olduysa tanrıça aphrodite anchises'i görerek kanı kaynar ve zeus'un salladığı yıldırımlar gibi hızlıca anchises'in yanına varır. çift fazla konuşmaz ve ilerde doğacak olan asil aeneas'ın tohumlarını atarlar. aphrodite bu olaydan sonra anchises' i karşısına çekerek, sakın kimseye söyleme yoksa zeus fani bedenini fena yakar der. gel zaman git zaman yaşlı anchises truva savaşında oğlunun sırtında truvadan kaçar. bir rivayete göre bu durumun sebebi bir gün anchises'in aphrodite ile ilişkisi hakkında boş boğazlık yapmasıyla zeus'un kulağına kadar gider ve zeus tarafından sakat bırakılır. onun için oğlunun sırtında kaçmış denilir. öbür rivayete göre ise yaşlı olduğundan durum öyle nüksetmiş denilir^:greekmythology^.

    yukarıdakilerden bağımsız olarak ayrıca bu deyim antik çağlarda insan zihnini meşgul eden önemsiz şeyler için kullanılırmış^:erasmus-deliliğe övgü^.