anchorage - youreads

  1. istençsizce yaşanan anın hiç bitmemesini dileme, zamanı durdurma isteği.

    ingilizcede gemilerin limandaki demirleme yerlerine verilen isim olma münasebetiyle ortaya atılmış güncel bir kavramdır.

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)