ansiklopedi - youreads

  1. kökeni eski yunancaya dayanan ansiklopedi (enkyklios paideia) sözcüğü, bütün bilimler yahut tüm bilgiler anlamına gelir. günümüzde çeşitli konularda nesnel bilgiler veren kitapların bir kısmı ansiklopedi olarak yayımlanmaktadır. ansiklopediler, genellikle sözlükler gibi alfabetik sistemde hazırlanırlar. böylece aranan bilgilerin maddeleri daha kolay bir biçimde bulunabilir. bilgi içerikli bu kitaplar ciltlerden oluşur, ya da bir başka deyişle birer kitap serisidirler ve genellikle serinin son kısmında aranan bilgilerin hangi maddelerde bulunduğunu gösterir dizin bölümü yer alır.