antematter - youreads

  1. mevcut hayatınızda bütünüyle size yabancı olan, fakat daha önce deneyimlemiş olduğunuzu hissettiğiniz ve bir şekilde size ait olduğu hissinden kurtulamadığınız şeylerdir. bir nevi önceki yaşam (reenkarnasyon) deneyimi veya paralel evren etkileşimi gibi...

    ingilizcede öncül, önceki anlamını veren "ante" ön eki ile mesele, sorun, iris, madde gibi anlamlar taşıyan "matter" sözcükleri bir araya getirilerek oluşturulan güncel bir kavramdır.

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)