anthrodynia - youreads

  1. insanların birbirlerine karşı ne denli acımasız ve vurdumduymaz davrandıklarını düşünmekten kaynaklanan moral yitimi, bitkinlik hissi.

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)